De Apothekerskast maakt plaats voor het Kennis Platform Ondermijning!

Het Kennis Platform Ondermijning heeft naast de vertrouwde functionaliteiten van de Apothekerskast, een mediascan, een online community en nog veel meer. Wil je niets missen in de aanpak van ondermijning? Meld je dan nu aan voor het Kennis Platform Ondermijning!

Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals in de aanpak van ondermijning kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Fraude & Witwassen

Documenten

1. INLEIDING Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: Wwft) van kracht. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de pandhuizen onder de werking van de Wwft gebracht. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wwft te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze leidraad is herschreven met inachtneming van de op 25 juli 2018 gewijzigde wet. De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Deze leidraad bevat relevante aandachtspunten die voor de naleving van de Wwft in de praktijk van belang zijn.

 • Datum: 28 nov 2019
 • Auteur:Belastingdienst
 • Soort document:Handboek
 • Aantal pagina’s:34

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: Wwft) van kracht. Alle makelaars of bemiddelaars in onroerende zaken zijn toen onder de werking van de Wwft gebracht. Taxateurs van onroerende zaken zijn met ingang van 1 januari 2013 onder de werking van deze wet gebracht. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wwft te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze leidraad is herschreven met inachtneming van de op 25 juli 2018 gewijzigde wet. De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Deze leidraad bevat relevante aandachtspunten die voor de naleving van de Wwft in de praktijk van belang zijn.

 • Datum: 28 nov 2019
 • Auteur:Belastingdienst
 • Soort document:Handboek
 • Aantal pagina’s:40

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: Wwft) van kracht. Alle beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen (in het vervolg spreken we ook van: handelaren) zijn onder de werking van de Wwft gebracht indien de betaling van de goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer. Het is hierbij niet van belang of de betaling in één keer wordt voldaan of dat de betaling in delen of termijnen plaatsvindt. Het kan zijn dat u niet alleen goederen koopt of verkoopt, maar dat u ook als tussenpersoon bemiddelt bij de koop en verkoop van goederen. In dat geval kan voor u de Leidraad “Richtlijnen voor Bemiddelaars inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen” van toepassing zijn. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wwft te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze leidraad is herschreven met inachtneming van de op 25 juli 2018 gewijzigde wet. De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Deze leidraad bevat relevante aandachtspunten die voor de naleving van de Wwft in de praktijk van belang zijn.

 • Datum: 28 nov 2019
 • Auteur:Belastingdienst
 • Soort document:Handboek
 • Aantal pagina’s:38

Met ingang van 1 januari 2015 zijn tussenpersonen die bemiddelen bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen onder de werking van de Wwft gebracht. In het vervolg spreken we van: bemiddelaars in aangewezen zaken van grote waarde, of kortweg: bemiddelaars. Het kan zijn dat u niet alleen bemiddelt bij de koop en verkoop van goederen, maar ook zelf goederen koopt en/of verkoopt, dan bent u voor die activiteiten mogelijk ook een instelling voor de Wwft. Zie daarvoor de Leidraad “Richtlijnen voor kopers en verkopers van goederen”. Let op: het gaat hierbij om de koop en de verkoop van alle goederen. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wwft te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze leidraad is herschreven met inachtneming van de op 25 juli 2018 gewijzigde wet. De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Deze leidraad bevat relevante aandachtspunten die voor de naleving van de Wwft in de praktijk van belang zijn.

 • Datum: 28 nov 2018
 • Auteur:Belastingdienst
 • Soort document:Handboek
 • Aantal pagina’s:35

Criminelen blijven het liefst onder de radar. Toch heeft elke crimineel panden nodig, om crimineel geld wit te wassen, om te wonen, te ‘werken’ of te gebruiken als dekmantel. En dat is zichtbaar in de bovenwereld.

 • Datum: 28 nov 2019
 • Auteur:RIEC
 • Soort document:Flyer/Folder/Factsheet
 • Aantal pagina’s:5