Kennisbank

Sinds dat ondermijnende criminaliteit niet alleen meer een taak is van de politie, maar van het hele openbaar bestuur, is het risico op een weerloze overheid ook groter. Het programma Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid is een programma waarin het RIEC samenwerkingsveband zijn partners ondersteunt in het versterken van het bestuur.