Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals in de aanpak van ondermijning kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Welkom

Welkom op de website van de RIEC Apothekerskast, hét platform voor de overheidsprofessional ten aanzien van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Zeeland en Brabant. De RIEC Apothekerskast is een online helpdesk met informatie over de meest voorkomende thema's, casusgerichte interventies en best practises.

De RIEC Apothekerskast is enkel toegankelijk voor medewerkers van overheidspartners die zich in zetten voor de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, zijnde de convenantpartners van het RIEC samenwerkingsverband.

Dit platform is er voor maar zeker dóór de partners. U wordt dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om hier uw kennis en ervaringen op het gebied van uw expertise te delen.

Dit kan via apothekerskast@zwb.riec.nl.

Wilt u toegang tot de Apothekerskast? vraag hierboven uw account aan.

Nieuwste documenten

In opdracht van Taskforce-RIEC en ons programma Maatschappelijke Weerbaarheid deden Tilburg University en Bureau Bruinsma onderzoek naar criminele sponsors in het Brabantse amateurvoetbal. Op maandag 30 september werd het onderzoeksrapport ‘Ook criminelen houden van voetbal’ gepubliceerd dat zich specifiek richt op het thema ‘preventie en weerbaarheid’. Het gaat derhalve niet primair om het vaststellen van de aard en zwaarte van de problematiek, maar om de vraag hoe clubs in het amateurvoetbal zich effectief kunnen wapenen tegen het risico van sponsoring door criminele weldoeners en andere vormen van infiltratie door de onderwereld. Amateurvoetbalclubs zijn in belangrijke mate afhankelijk van de bijdragen van vrijwilligers, donateurs en private sponsors. Dit is deels de kracht van deze wereld: met veel passie stoppen mensen tijd en geld in hun meest geliefde sport. Tegelijkertijd is die afhankelijkheid ook een zorgpunt. Want: wat als er bijvoorbeeld te weinig vrijwilligers met bestuurservaring beschikbaar zijn, mag die persoon die deze wel heeft, maar ook lid is van een ‘outlaw’ motorgroep, dan tóch in het bestuur? Wat als de balans in het rood schiet en iemand best wil bijspringen met wat geld, maar alleen anoniem en met cash? Deze voorbeelden zijn gelinkt aan het onderwerp van onderzoek: het risico van het in zee gaan met vrijwilligers, donateurs en sponsors die een link (lijken te) hebben met de georganiseerde misdaad.
 • Datum: 2 okt 2019
 • Auteur: Tilburg University
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 57
Met deze digitaal invulbare signaal- en interventiekaart ’Integriteitsrisico’s bij sportclubs’ kunnen clubs leren hoe ze criminele sponsors kunnen herkennen en testen wat hun eigen kwetsbaarheden hierin zijn. Criminelen zoeken altijd de weg van de minste weerstand. Daarom is de eerste vraag die we in deze signaal- en interventiekaart stellen: Hoe kwetsbaar is je club? Met behulp van een checklist breng je achtereenvolgens de kwetsbaarheid, integriteitsrisico’s en mate/wijze van criminele betrokkenheid in kaart. Per stap wordt ook handelingsperspectief geboden om de club weerbaarder te maken, danwel criminele inmenging te stoppen. Samen maken we sportclubs sterk en waarbaar!
 • Datum: 2 okt 2019
 • Auteur: Taskforce
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Informatie document over signalen betreffende synthetische drugs en hennep.
 • Datum: 29 jul 2019
 • Auteur: Taskforce BZ
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Campagneposter drugslabs
 • Datum: 15 mei 2019
 • Auteur: Politie; MMA; Provincie Noord Brabant
 • Contactinformatie: Via RIEC Zeeland West-Brabant & Oost-Brabant
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
 • Datum: 15 mei 2019
 • Auteur: Politie; MMA; Provincie Noord Brabant
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Laatste nieuws