Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals in de aanpak van ondermijning kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Welkom

Welkom op de website van de RIEC Apothekerskast, hét platform voor de overheidsprofessional ten aanzien van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Zeeland en Brabant. De RIEC Apothekerskast is een online helpdesk met informatie over de meest voorkomende thema's, casusgerichte interventies en best practises.

De RIEC Apothekerskast is enkel toegankelijk voor medewerkers van overheidspartners die zich in zetten voor de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, zijnde de convenantpartners van het RIEC samenwerkingsverband.

Dit platform is er voor maar zeker dóór de partners. U wordt dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om hier uw kennis en ervaringen op het gebied van uw expertise te delen.

Dit kan via apothekerskast@zwb.riec.nl.

Wilt u toegang tot de Apothekerskast? vraag hierboven uw account aan.

Nieuwste documenten

Tips communicatie sluiting drugspanden

 • Datum: 9 dec 2019
 • Auteur: Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland
 • Contactinformatie: communicatie@zwb.riec.nl
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

In dit artikel geven we invulling aan het (ruime) begrip ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door de verschillende rollen die ingevuld worden binnen de ondermijnende criminaliteit te benoemen, uit te leggen en te koppelen aan concrete bevindingen in acties. In dit artikel worden met name voorbeelden uit de regio Oost Brabant gegeven.

 • Datum: 5 dec 2019
 • Auteur: Communicatieadviseur Actie Centrum Ondermijning Oost Brabant
 • Contactinformatie: communicatie@zwb.riec.nl
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

1. INLEIDING Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: Wwft) van kracht. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de pandhuizen onder de werking van de Wwft gebracht. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wwft te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze leidraad is herschreven met inachtneming van de op 25 juli 2018 gewijzigde wet. De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Deze leidraad bevat relevante aandachtspunten die voor de naleving van de Wwft in de praktijk van belang zijn.

 • Datum: 28 nov 2019
 • Auteur: Belastingdienst
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 34

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: Wwft) van kracht. Alle makelaars of bemiddelaars in onroerende zaken zijn toen onder de werking van de Wwft gebracht. Taxateurs van onroerende zaken zijn met ingang van 1 januari 2013 onder de werking van deze wet gebracht. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wwft te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze leidraad is herschreven met inachtneming van de op 25 juli 2018 gewijzigde wet. De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Deze leidraad bevat relevante aandachtspunten die voor de naleving van de Wwft in de praktijk van belang zijn.

 • Datum: 28 nov 2019
 • Auteur: Belastingdienst
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 40

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: Wwft) van kracht. Alle beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen (in het vervolg spreken we ook van: handelaren) zijn onder de werking van de Wwft gebracht indien de betaling van de goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer. Het is hierbij niet van belang of de betaling in één keer wordt voldaan of dat de betaling in delen of termijnen plaatsvindt. Het kan zijn dat u niet alleen goederen koopt of verkoopt, maar dat u ook als tussenpersoon bemiddelt bij de koop en verkoop van goederen. In dat geval kan voor u de Leidraad “Richtlijnen voor Bemiddelaars inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen” van toepassing zijn. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wwft te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze leidraad is herschreven met inachtneming van de op 25 juli 2018 gewijzigde wet. De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Deze leidraad bevat relevante aandachtspunten die voor de naleving van de Wwft in de praktijk van belang zijn.

 • Datum: 28 nov 2019
 • Auteur: Belastingdienst
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 38

Laatste nieuws